Saturday, May 21, 2016

Latihan corak 2

#include <stdio.h>
int main()
{
   int i,space,rows,k=0,count=0,count1=0;
   printf("Enter the number of rows: ");
   scanf("%d",&rows);
   for(i=1;i<=rows;++i)
   {
       for(space=1;space<=rows-i;++space)
       {
          printf("  ");
          ++count;
        }
        while(k!=2*i-1)
        {
           if (count<=rows-1)
           {
             printf("%d ",(i+k));
             ++count;
           }
           else
           {
             ++count1;
              printf("%d ", (i+k-2*count1));
           }
           ++k;
      }
        count1=count=k=0;
        printf("\n");
    }
    return 0;
}

Ini menggunakan fungsi for, if-else

Output :


Friday, May 20, 2016

Latihan Corak 1 (Menggunakan 'for')

#include<stdio.h>
int main()
{
    int rows,i,j,space;
    printf("Enter number of rows: ");
    scanf("%d",&rows);
    for(i=rows;i>=1;--i)
    {
        for(space=0;space<rows-i;++space)
           printf("  ");
        for(j=i;j<=2*i-1;++j)
          printf("* ");
        for(j=0;j<i-1;++j)
            printf("* ");
        printf("\n");
    }
    return 0;
}


Ouput :


Selamat Datang Pengaturcaraan C!

Assalamualaikum dan selamat sejahtera,

Blog ini dibangunkan adalah bertujuan untuk memuatnaik segala tugasan pengaturcaraan C yang diberikan oleh pensyarah. Segala maklumat dan pengetahuan yang ada disini juga bertujuan untuk dikongsi dan digunakan untuk rujukan di masa hadapan.

Subjek : STM 3204 (Bahasa Pengaturcaraan C)
Institusi : Kolej Komuniti Bandar Penawar
Semester : Tiga
Program : Sijil Teknologi Maklumat

Selamat menimba ilmu! :)